Toàn bộ ngân hàng thương mại phải lên sàn đến hết năm 2020

Toàn bộ ngân hàng thương mại phải lên sàn đến hết năm 2020

Đến hết năm 2020 thủ tướng yêu cầu toàn bộ các ngân hàng thương mại phải niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chính thức.


EuzukE4KK5zDoMqJVavFthWEWPLmM2fJMUwPS_U3RzTpZ9Rltd-rs7nVvfen3VnJ207TO_HgL9q8THAUFqEPvqyuQP3uINCGQkR0JNx8Q8UPtn5Uahi2OoubRwH4qun8imWoXaX_

Theo quyết định phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025", Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần theo hướng đến hết năm 2020, toàn bộ các ngân hàng thương mại niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chính thức.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cho phép các tổ chức tín dụng được sử dụng một phần dự trữ bắt buộc bằng trái phiếu chính phủ; hoàn thiện quy định về tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ của các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tăng cường sự phối hợp trao đổi thông tin, thanh tra, giám sát giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tập đoàn tài chính - ngân hàng, các giao dịch tài chính và dòng lưu chuyển vốn giữa các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh doanh chứng khoán...

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường trao đổi thông tin giám sát luồng vốn giữa thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ, nguồn vốn đầu tư nước ngoài, việc huy động vốn qua phát hành tiền ảo và tài sản mã hóa.

Hai cơ quan này phải phối hợp ban hành Thông tư hướng dẫn về chứng khoán hóa các khoản nợ; xem xét, hướng dẫn các ngân hàng thương mại tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Tại Đề án này, Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành ngân hàng thực hiện các giải pháp nhằm cân bằng giữa chính sách tín dụng với chính sách huy động trên thị trường vốn nhằm giảm thiểu rủi ro cho hệ thống ngân hàng, bao gồm việc đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn vốn của tổ chức tín dụng và giới hạn cấp tín dụng theo quy định của pháp luật.

Trở lại đầu trang