Luật Dầu khí sửa đổi – Kỳ vọng cho sự thu hút đầu tư

Luật Dầu khí sửa đổi – Kỳ vọng cho sự thu hút đầu tư

Xuất phát từ thực tiễn hiện nay, việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) để thay thế Luật Dầu khí năm 1993, sửa đổi năm 2000 và năm 2008 là điều cần thiết, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý Nhà nước.

Nguồn:VOV

Trong quá trình thực hiện, hoạt động dầu khí đã phát sinh một số bất cập vướng mắc chưa được điều chỉnh bởi Luật Dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật, quy định chưa phù hợp hoặc chưa đồng bộ, còn chồng chéo với các quy định pháp luật khác. Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định mang tính đặc thù của hoạt động dầu khí chưa được quy định đầy đủ, rõ ràng khắc phục những bất cập chồng chéo với các quy định pháp luật có liên quan, bổ sung các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Luật Dầu khí sửa đổi mới đã đưa ra một số nội dung của Nghị định 95, nâng cấp được chức năng nhiệm vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Góp ý về việc thẩm định chất lượng, ông Nguyễn Văn Vy – Phó Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam cho rằng, nên giao cho hội đồng thẩm định trữ lượng quản lý quốc gia để đảm bảo chuyên môn thẩm định hơn là giao cho một bộ ngành thẩm định. Bên cạnh đó, khi đề cập vai trò của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, theo ông Vy, có thể cập nhật thêm vai trò của PVN trong các lĩnh vực như điện gió, hydro, công nghệ năng lượng tái tạo theo định hướng Cop 26. Hiện vai trò của PVN vẫn còn yếu, các đơn vị thuộc PVN phát triển vẫn chậm mặc dù thuộc ngành mũi nhọn. Do đó, Luật Dầu khí sửa đổi có thể mở rộng phát triển thêm các điều luật khác hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí để phát triển lớn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Vy, Phó Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam

Còn theo ông Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội dầu khí Việt Nam, PVN là doanh nghiệp nhà nước 100%, làm được nhiều thì Chính phủ giao nhiều, làm được ít thì Chính phủ giao ít. Trong phần phân cấp, phân quyền ở bản sửa đổi mới nhất, ông Thập kiến nghị kế hoạch đại cương thông thường vẫn giao cho PVN. Trên thực tế, điều tra cơ bản về dầu khí khác với điều tra cơ bản bên địa chất. Các nhà đầu tư tư nhân rất ít, nhà đầu tư nước ngoài chiếm đến 80%. Trong điều tra cơ bản hiện dự thảo Luật đang giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường với những định mức cụ thể nhưng sẽ rất khó khả thi bởi vì hoàn toàn do nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thu nổ địa chấn.

Ông Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội dầu khí Việt Nam

Nhằm nâng cao quyền hạn và vai trò của PVN, PGS- TS Nguyễn Thế Vinh, Trưởng khoa Dầu khí, Đại học Mỏ - địa chất đề xuất nên xem PVN là một đơn vị quản lý Nhà nước. Do đó, Luật Dầu khí nên để PVN thay mặt Nhà nước ký các hợp đồng mặc dù trong Luật quy định cho rất nhiều tổ chức, cá nhân.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong ủng hộ dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi mới và đề nghị quán triệt sâu hơn hai vấn đề tinh thần dự thảo là tăng phân cấp cho PVN và tạo làn sóng mới thu hút đầu tư. Ông Phong ủng hộ vai trò kép của PVN nhưng cũng nhấn mạnh việc cần chú ý để tránh tình trạng “vừa đá bóng thổi còi”, tình trạng tranh công đổ tội, liên quan đến các vấn đề kiện tụng. Ông Nguyễn Minh Phong đưa ra đề xuất, trong Khoản 3 Điều 61 về vai trò của PVN, đơn vị này “phê duyệt đủ thứ, giữ cả vai trò kiểm toán, quyết toán”, tức làm từ “A đến Z”. Do đó cần tách kiểm toán ra khỏi chức năng cua PVN, cần đưa ra kiểm toán nhà nước độc lập trước khi trình Chính Phủ.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

Nhất trí với nội dung Dự thảo sửa đổi Luật dầu khí mới, nhưng theo bà Nguyễn Phương Thảo,  Chuyên viên chính Viện nghiên cứu Lập pháp – Quốc hội số Điều trong Dự thảo mới còn ít, chỉ có 64 Điều. Nhiều quy định, nguyên tắc vẫn còn chung chung, chưa chi tiết, khi đưa vào triển khai có thể sẽ gây xung đột với các luật khác. Về vai trò của PVN, sau khi tham khảo mô hình các nước, bà Thảo cũng đồng tình việc PVN tiếp tục thực hiện với 2 chức năng là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Tuy nhiên việc phân định vai trò PVN cho chức năng cần làm rõ, tránh tình trạng không rõ ràng.

Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh đánh giá cao Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) và kỳ vọng những vướng mắc còn tồn tại sẽ tiếp tục được chỉnh lý trong Dự thảo hoặc trong Thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Đồng thời, ông Thành cũng mong muốn Luật Dầu khí sửa đổi với những điểm mới, tiến bộ sẽ sớm được thông qua và thực thi, đáp ứng kỳ vọng của của Đảng, nhà nước, xã hội và doanh nghiệp.

Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh

Luật Dầu khí sửa đổi nếu được thông qua sẽ tạo ra cơ chế chính sách đồng bộ tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước, loại bỏ các rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư. Qua đó thúc đẩy phát triển bền vững ngành năng lượng nói riêng và tổng thế nền kinh tế Việt Nam nói chung./.

VOV
Trở lại đầu trang