Các nước ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Các nước ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Mục tiêu hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ là nhằm bảo đảm việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách thỏa đáng và hiệu quả trong khu vực, qua đó thúc đẩy đổi mới, chuyển giao và phổ biến công nghệ.

Nguồn:Đại biểu Nhân dân

Ngày 22/4, tại TP. Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 72 nhóm công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (gọi tắt là AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề.

Các nước ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ -0

Cuộc họp lần thứ 72 nhóm công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, mục tiêu hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ là nhằm bảo đảm việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách thỏa đáng và hiệu quả trong khu vực ASEAN, qua đó thúc đẩy đổi mới, chuyển giao và phổ biến công nghệ, tăng cường tự do hóa thương mại khu vực và toàn cầu. Cuộc họp AWGIPC 72 lần này tập trung vào các vấn đề triển khai gồm: Chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016 - 2025 và các hoạt động hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa ASEAN và các đối tác như: AANZFTA, WIPO, Cơ quan Sáng chế châu Âu, Cơ quan sở hữu trí tuệ châu Âu, Viện Sở hữu Công nghiệp Pháp, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản...

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Lưu Hoàng Long cho biết, trong những năm qua, ASEAN đã đẩy mạnh hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa các nước thành viên cũng như mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nhằm biến ASEAN thành một khu vực sáng tạo và có sức cạnh tranh trên thế giới.

Trong tiến trình hội nhập đó, AWGIPC đã và đang làm tốt vai trò đầu mối trong việc xây dựng, phối hợp và triển khai các Chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ nhằm đạt được các mục tiêu về sở hữu trí tuệ nêu trong Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC Blueprint).

Trước đây, AWGIPC 71 đã triển khai thành công 81% các sáng kiến hoạt động thuộc Chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016 - 2025. Ngoài ra, AWGIPC còn khẳng định được vai trò trung tâm của ASEAN trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế và đối tác về sở hữu trí tuệ của ASEAN.

Các nước ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ -0

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại phiên khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường chia sẻ: “Sở hữu trí tuệ đang ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của tổ chức, doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng nhất là trong xu thế hội nhập sâu và toàn diện vào nền kinh tế thế giới như hiện nay".

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đóng một vai trò quan trọng nhằm huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ nhu cầu phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ các quốc gia. Trong những năm qua, hợp tác ASEAN về Sở hữu trí tuệ đã không ngừng phát triển và mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các cơ quan Sở hữu trí tuệ đã thiết lập một mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong việc xây dựng chính sách pháp luật, quản lý và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ. Nhiều chương trình, dự án đã được đề xuất, thực hiện và mang lại hiệu quả quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, thời gian qua, thành phố đã quan tâm chú trọng thực hiện các giải pháp về phát triển tài sản trí tuệ, ban hành nhiều cơ chế, chính sách tập trung thúc đẩy các hoạt động sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố và đã đạt được các kết quả tích cực;

Trong ba năm qua (từ năm 2022), thành phố đã hỗ trợ gần 100 lượt doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm và hỗ trợ nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đã hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho 37 nhãn hiệu cộng đồng theo các hình thức nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

AWGIPC ra đời trên cơ sở của Hiệp định khung về Hợp tác sở hữu trí tuệ giữa các nư­ớc ASEAN (được thông qua tại Cuộc họp Thượng đỉnh lần thứ 5 của các nước ASEAN tại Bangkok, Thái Lan năm 1995) với chức năng xây dựng, triển khai và đánh giá các hoạt động hợp tác về sở hữu trí tuệ của ASEAN. AWGIPC đã xây dựng và triển khai các kế hoạch hợp tác về sở hữu trí tuệ của ASEAN theo từng giai đoạn. Hiện tại, AWGIPC đã và đang triển khai Chương trình hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016 - 2025 (đã hoàn thành 81% Kế hoạch) và đang từng bước xây dựng Chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn hậu 2025.

Đại biểu Nhân dân
Trở lại đầu trang