Đơn đăng ký sở hữu trí tuệ tăng mạnh trong năm 2018

Đơn đăng ký sở hữu trí tuệ tăng mạnh trong năm 2018

Theo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), tính đến hết ngày 30/11, Cục đã thực hiện xử lý 73.298 đơn các loại, trong đó có 40.509 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN); cấp văn bằng bảo hộ cho 25.329 đối tượng SHCN.


Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), tổ chức ngày 21/12, Thứ trưởng Phạm Công Tạc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018 của đơn vị này.

--j4C-1rJVkTBMHbPJHxWpygFYCNIsotpFANgknDS-LWk_8SmlzstrRwCwmQQgqFIEQYFJJfjS3nc6TbuBEGWz_sz26_3Cz3bP3WoVhVFfcxSwFiw83_Zpz37qWINtHusEDBuk8t

Toàn cảnh Hội nghị năm nay.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), do gia tăng lượng đơn nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) nên vấn đề tồn đọng đơn cần phải có giải pháp xử lý cụ thể và “đây cũng là thách thức rất lớn đối với Cục SHTT và Bộ KH&CN”.

Theo đó, tính đến hết ngày 30/11, Cục SHTT đã tiếp nhận 98.347 đơn các loại (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: 57.939 đơn đăng ký quyền SHCN (tăng 8,2%), đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích tăng lần lượt 16,9% và 55,6%.

Cục SHTT đã thực hiện xử lý 73.298 đơn các loại, trong đó có 40.509 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (tăng 6,3%); cấp văn bằng bảo hộ cho 25.329 đối tượng SHCN.

Song song đẩy mạnh xử lý đơn, các công tác khác cũng được Cục SHTT đặc biệt quan tâm: công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của đất nước, của Bộ KH&CN nói chung và hoạt động chuyên môn của Cục SHTT nói riêng; công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật và nghiên cứu khoa học cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra và đóng góp cụ thể hơn cho kết quả công tác của Cục SHTT; công tác thông tin SHCN được bảo đảm thông qua việc cung cấp thông tin qua Thư viện điện tử SHCN, Thư viện số về bằng sáng chế, Công báo SHCN để phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của xã hội.

Ông Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục SHTT cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cần tập trung tháo gỡ một cách đồng bộ như: Ngoài tình trạng tồn đọng đơn đăng ký SHCN, có xu hướng gia tăng khi số lượng đơn được xử lý hàng năm thấp hơn số lượng tiếp nhận thì hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu công việc của một cơ quan SHTT quốc gia. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ, tư vấn, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ chưa được quan tâm và triển khai đúng mức.

Theo ông Phí, để khắc phục những tồn tại nêu trên, năm 2019, Cục SHTT sẽ hoàn thành việc xây dựng Đề án và dự thảo Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2019; tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xử lý đơn SHCN, trong đó ưu tiên các đơn sáng chế và nhãn hiệu tồn sâu, cũng như đơn sáng chế của một số đối tượng Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng Mạng lưới các Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ (IP-Hub), Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 và Quy chế phối hợp giữa Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam; đăng ký thành công ba chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại Nhật Bản…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc quán triệt, năm 2019 Cục SHTT cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng điểm nhằm thực hiện tốt mục tiêu đặt ra trong năm tới để thực sự là bước đột phá trong sự phát triển của hệ thống SHTT nói chung và Cục SHTT nói riêng.

"Tôi thấy hầu hết cán bộ, nhân viên của Cục đều là những người trẻ, với đam mê và nhiệt huyết công việc, các bạn hãy đưa ra những giải pháp tối ưu từ thực tiễn công việc hàng ngày để xử lý điểm "nghẽn" trong tồn đọng đơn. Những nguyên nhân do con người gây ra thì con người có thể đưa ra giải pháp giải quyết", Thứ trưởng Tạc nhấn mạnh.

 

Trở lại đầu trang