10 triệu cổ phiếu quỹ sẽ được TP bank gom từ ngày 20/3

10 triệu cổ phiếu quỹ sẽ được TP bank gom từ ngày 20/3

Ở thời điểm hiện tại, cổ phiếu TPB đang được giao dịch quanh mức 21.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính ở vùng giá này, ngân hàng sẽ phải chi khoảng 210 tỷ đồng để gom cổ phiếu quỹ.

Tags: TPBank , cophieu

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã TPB) vừa công bố thông tin mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu (tương ứng 1,17% vốn điều lệ) làm cổ phiếu quỹ. Theo đó, thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 20/3 đến 18/4, qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Ban lãnh đạo của ngân hàng này cho biết, mục đích mua lại cổ phiếu quỹ là nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ở thời diểm hiện tại cổ phiếu TPB đang được giao dịch quanh mức 21.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính ở vùng giá này, ngân hàng sẽ phải chi khoảng 210 tỷ đồng để gom cổ phiếu quỹ.

Dự kiến ngày 17/4 tới, TPBank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Nội dung cuộc họp bao gồm thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát, thông qua báo cáo tài chính năm 2019, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Vừa qua, kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt trên 3.868 tỷ đồng, tăng 71,3% so với năm trước và đạt 121,75% kế hoạch đặt ra; tổng huy động vốn năm 2019 đạt trên 147 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018; tín dụng tăng trưởng ổn định với dư nợ đạt gần 102 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng trên 20%; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,3%.

Cũng trong năm 2019, TPBank đã trích đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định, ngoài ra còn đã trích bổ sung dự phòng đủ để tất toán toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC với tổng số tiền trên 700 tỷ đồng.

 

Trở lại đầu trang