Doanh thu bán lẻ gấp đôi cùng kỳ, PNJ lãi sau thuế gần 1.500 tỷ đồng sau 10 tháng

Doanh thu bán lẻ gấp đôi cùng kỳ, PNJ lãi sau thuế gần 1.500 tỷ đồng sau 10 tháng

Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh thu các mảng của PNJ đều tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó mảng bán lẻ tăng 102%, đạt 17.264 tỷ đồng.

Nguồn:Vietnambiz

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) mới đây đã thông tin đến cổ đông về tình hình kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022.

Tính riêng trong tháng 10, công ty thu được 2.960 tỷ đồng doanh thu thuần và 147 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 42,3% và 22,7% so với tháng 10/2021. 

Lũy kế 10 tháng, PNJ có 28.535 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.487 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 95,5% và 113,8% so với cùng kỳ 2021. Do sự thay đổi cơ cấu hàng bán của kênh lẻ và sự ảnh hưởng của yếu tố vĩ mô lên chi phí đầu vào, công ty ghi nhận biên lợi nhuận gộp 10 tháng đầu năm đạt 17,4%, giảm 1 điểm phần trăm so với cùng thời gian ở 2021. 

Nguồn: PNJ.

Năm 2022, PNJ đề ra kế hoạch 25.835 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, như vậy sau 10 tháng, công ty đã lần lượt vượt 10,5% chỉ tiêu doanh thu và 12,6% mục tiêu lợi nhuận năm. 

Xét theo cơ cấu, báo cáo cho thấy kênh bán lẻ tiếp tục đóng góp chủ yếu cho doanh thu công ty với 17.264 tỷ đồng (chiếm 60,5%), kế đến là vàng 24K đóng góp khoảng 7.362 tỷ đồng (chiếm 25,8%) và mảng bán sỉ đóng góp 3.481 tỷ đồng (chiếm 12,2%), hoạt động kinh doanh khác đóng góp phần còn lại với khoảng 399 tỷ đồng.

Nguồn: PNJ.

PNJ cho biết chi phí hoạt động lũy kế 10 tháng tăng 68,7% so với cùng kỳ và tỷ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp đạt 59%, giảm so với mức 64,6% của cùng kỳ 2021 nhờ tối ưu hóa vận hành.

Tính đến cuối tháng 10, toàn hệ thống PNJ ghi nhận 358 cửa hàng độc lập. Trong đó, từ đầu năm, PNJ đã mở mới 29 cửa hàng và đóng cửa 13 cửa hàng nhằm tái cấu trúc.

Mới đây, HĐQT của PNJ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Bên cạnh đó là kế hoạch thưởng tiền mặt và phát hành ESOP cho HĐQT cùng với lãnh đạo chủ chốt dựa trên kết quả kinh doanh so với kết quả của 2021.

Lợi nhuận sau thuế 10 tháng 2022 đã vượt lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 là 44,5%. Theo kết quả này, công ty dự kiến sẽ thưởng tiền mặt bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm và số cổ phiếu ESOP phát hành bằng 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện.

Kết phiên giao dịch ngày 21/11, cổ phiếu PNJ đóng của ở mức 102.100 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 20,5% so với mức đỉnh ở đầu tháng 6 nhưng tăng nhẹ so với mức giá 96.500 đồng/cổ phiếu vào đầu năm.

Nguồn: Tradingview.

Vietnambiz
Trở lại đầu trang