Diễn đàn: Xây dựng thương hiệu quốc gia cho công nghệ tài chính ngân hàng Việt Nam

Năm 2020 là năm thế giới và Việt Nam đã và đang chịu đựng những tác động tiêu cực đến các hoạt động đời sống, kinh tế, xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây là thời điểm thích hợp với những điều kiện hết sức thuận lợi có thể giúp hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam có bước chuyển mình, nhanh chóng bắt kịp với tốc độ và trình độ phát triển của các hệ thống tài chính - ngân hàng tiên tiến trên thế giới. Với những yêu cầu thực tiễn của xã hội và của nền kinh tế, các tổ chức tín dụng (TCTD) ở Việt Nam đã chủ động nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ để tối ưu hóa sản phẩm, dịch vụ và bước đầu chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng số hóa với các giải pháp ngân hàng tự động, ngân hàng số.

Nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục những khó khăn và thách thức còn tồn đọng, bằng những trao đổi, đánh giá về thực trạng phát triển của công nghệ tài chính ngân hàng Việt Nam nhằm xây dựng thương hiệu quốc gia, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn xây dựng thương hiệu quốc gia cho công nghệ tài chính ngân hàng Việt Nam".

Video liên quan
Trở lại đầu trang