Hội thảo: Tác động của COP26 đến chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh

Việc chuyển hướng sang kinh tế xanh, tăng trưởng xanh là một lựa chọn tất yếu và là cơ hội lớn để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh.

Để có cơ sở tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng cơ chế chính sách, phân bổ nguồn lực cho ngành năng lượng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đồng chủ trì với Bộ Công thương tổ chức "Hội thảo tác động của COP26 đến chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh" vào sáng ngày 17/8/2022 tại Hà Nội.

Video liên quan
Trở lại đầu trang