Luật Dầu khí sửa đổi: Làm rõ quyền, nghĩa vụ để Petrovietnam hút đầu tư

Nhiều khả năng trong tháng 10 Quốc hội sẽ thông qua Luật Dầu khí. Luật Dầu khí được thông qua kỳ vọng tăng sức hút các nhà đầu tư lớn hơn, nhưng cũng cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Petrovietnam.

Sáng 1/10/2022, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức Hội thảo về Luật Dầu khí sửa đổi: Chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam)

Tại Hội thảo, các chuyên gia cho rằng cần tăng phân cấp, phân quyền cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Dự luật Dầu khí (sửa đổi) dành một chương quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của PVN.Bản cập nhật dự thảo mới nhất cũng phân định thẩm quyền (PVN, Bộ Công Thương, Thủ tướng) ở từng khâu. Nhưng góp ý tại hội thảo về Luật Dầu khí (sửa đổi) ngày 1/10, các chuyên gia cho rằng, vẫn cần phân tách rõ vai trò, phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho PVN.

Video liên quan
Trở lại đầu trang