Phát biểu của bà Đặng Thúy Hà - Hội nghị Khuynh hướng Tiêu dùng Việt Nam - YouTube

"Phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua " - Bà Đặng Thúy Hà - Giám Đốc Khu vực Miền Bắc - Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam

Trở lại đầu trang