Album ảnh: Diễn đàn An ninh tài chính tiền tệ

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức "Diễn đàn An ninh tài chính tiền tệ". Diễn đàn nhằm làm rõ tầm quan trọng của vấn đề đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ đối với quốc gia và doanh nghiệp, tiếp tục đề xuất để hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài chính - kinh tế, tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của các tổ chức tài chính, doanh nghiệp.


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Trở lại đầu trang