Video Clip
Diễn đàn: Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam 2023

Diễn đàn: Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam 2023

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với một số đơn vị đã tổ chức Diễn đàn Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam. Đây là chương trình diễn đàn thường niên, tập trung vào các vấn đề quan trọng liên quan đến ngành hàng tiêu dùng. Với sự tham gia của các ...
Diễn đàn phát triển thị trường khí Việt Nam 2022

Diễn đàn phát triển thị trường khí Việt Nam 2022

Việt Nam đã phát triển hệ thống kho chứa, đường ống vận chuyển khí thiên nhiên, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu sử dụng. Song hạn chế từ hạ tầng cơ sở đang là điểm nghẽn cho phát triển thị trường khí hóa lỏng.
Hội thảo “Luật Dầu khí (sửa đổi): Hoàn thiện nội dung những chính sách về Dầu khí”

Hội thảo “Luật Dầu khí (sửa đổi): Hoàn thiện nội dung những chính sách về Dầu khí”

Từ yêu cầu thực tiễn, các chuyên gia nhận định Luật Dầu khí cần phải được sửa đổi để phù hợp tạo ra cơ chế chính sách đồng bộ, tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững ngành năng lượng ...
Hội thảo: "Một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoàn thiện dự thảo Luật Dầu khí nhằm góp phần phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam"

Hội thảo: "Một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoàn thiện dự thảo Luật Dầu khí nhằm góp phần phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam"

Xuất phát từ thực tiễn hiện nay, việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) để thay thế Luật Dầu khí năm 1993, sửa đổi năm 2000 và năm 2008 là điều cần thiết, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý Nhà nước.
Diễn đàn: Phát triển thị trường khí Việt Nam

Diễn đàn: Phát triển thị trường khí Việt Nam

Ngày 23/11/2020 vào lúc 14h00-17h00, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Ba Đình (Hà Nội), Bộ Công Thương phối hợp với Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh và các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn Phát triển thị trường khí Việt Nam “Nút thắt, giải pháp phát triển hoạt ...
Diễn đàn: Đẩy mạnh chiến lược thị trường sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ 2020 - 2030

Diễn đàn: Đẩy mạnh chiến lược thị trường sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ 2020 - 2030

Sáng 5/11/2020, diễn đàn “Đẩy mạnh chiến lược thị trường sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ 2020-2030” do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn nhằm đưa ra những giải pháp phát triển bền vững cho các ngành hàng tại Việt Nam, ...
Diễn đàn: Xây dựng thương hiệu quốc gia cho công nghệ tài chính ngân hàng Việt Nam

Diễn đàn: Xây dựng thương hiệu quốc gia cho công nghệ tài chính ngân hàng Việt Nam

Năm 2020 là năm thế giới và Việt Nam đã và đang chịu đựng những tác động tiêu cực đến các hoạt động đời sống, kinh tế, xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây là thời điểm thích hợp với những điều kiện hết sức thuận lợi có thể giúp hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam có bước chuyển mình, ...
Trở lại đầu trang