Album ảnh: Diễn đàn “Sử dụng năng lượng hiệu quả phát triển kinh tế giao thông”

Sáng 5/2/2021, tại Hà Nội, Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam đã phối hợp với Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh tổ chức Diễn đàn "Sử dụng năng lượng hiệu quả phát triển kinh tế giao thông".


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Data are updating...
Trở lại đầu trang