Album ảnh: Diễn đàn Thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn "Thúc đẩy tiến trình Phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam".

Tại diễn đàn, đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, đại diện các hiệp hội, các chuyên gia và doanh nghiệp… đã chia sẻ, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến năng lượng xanh, sạch, năng lượng tái tạo, tập trung vào các nội dung: Chuyển dịch cơ cấu nguồn điện, cơ hội và thách thức; một số chính sách phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tích cực, chủ động xây dựng các đối tác chiến lược để thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng xanh, sạch tại Việt Nam; phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh ở Việt Nam; vai trò thiết yếu của LNG trong tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững; xu hướng tiêu dùng xanh trên toàn cầu...


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Trở lại đầu trang