Album ảnh: Diễn đàn Xây dựng thương hiệu quốc gia cho công nghệ tài chính ngân hàng Việt Nam

Nhằm tập trung định hướng xây dựng thương hiệu và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng lâu dài, Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp cùng các Cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn Xây dựng thương hiệu quốc gia cho công nghệ tài chính ngân hàng Việt Nam vào sáng ngày 9 tháng 12 tại Hà Nội.


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Trở lại đầu trang