Album ảnh: Hội thảo một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoàn thiện dự thảo Luật Dầu khí nhằm góp phần phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam

Sáng 19/5/2022, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cùng Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo về một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoàn thiện dự thảo Luật Dầu khí nhằm góp phần phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện dự án Luật Dầu khí. Trong đó, dự thảo Luật cần thể hiện rõ những vấn đề có thể ảnh hưởng sâu rộng đến ngành dầu khí; bổ sung một số nội dung về xây dựng các công trình dầu khí; nêu rõ vị trí, vai trò của Tập đoàn Dầu khí quốc gia đối với sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam…


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Trở lại đầu trang