Album ảnh: Hội thảo tác động của Cop26 đến chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh

Hưởng ứng “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021; ngày 17/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường) chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Viện Nghiên Cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức “Hội thảo tác động của Cop26 đến chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh”. 


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Trở lại đầu trang