Album ảnh: Hội thảo: Thực trạng và giải pháp toàn diện cho sự phát triển của ngành Vật tư Nông nghiệp & Nông nghiệp Việt Nam

Ngày 20/12, tại Hà nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp toàn diện cho sự phát triển của ngành Vật tư Nông nghiệp & Nông nghiệp Việt Nam” với mong muốn nâng cao nhận thức của người dân trong việc phân biệt phân bón giả, phân bón thật và hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành vật tư nông nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra kết quả nghiên cứu về sự ảnh hưởng của luật thuế GTGT nhóm ngành vật tư nông nghiệp tác động đến thị trường nông sản và đời sống nông dân Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp, hoàn thiện chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp.


Thư viện ảnh khác
Hỗ trợ trực tuyến
Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
024 62 9191 37
Trở lại đầu trang