<a href="/hop-tac" title="Hợp tác" rel="dofollow">Hợp tác</a>
Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Viện nghiên cứu ...
Khái niệm Doanh nghiệp Xã hội là một loại hình doanh nghiệp mới xuất hiện ở Việt Nam và đã có những phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm trở lại đây không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, ở nước ta có khoảng 200 tổ chức được xem có đầy đủ các đặc điểm của Doanh nghiệp Xã hội, bên cạnh đó, có hàng chục ngàn tổ chức và doanh ...
> View More

BCSI ký thỏa thuận hợp tác với IBOSSES Việt Nam
BCSI ký thỏa thuận hợp tác với IBOSSES Việt Nam
Sáng 13/12 tại Hà Nội, IBOSSES Việt Nam đã chính thức ra mắt và ký biên bản ghi nhớ với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) về “Chương trình đào tạo, tư vấn và phát triển ...
Hợp tác quốc tế
Hợp tác quốc tế
Với tầm nhìn trở thành đơn vị nghiên cứu, tư vấn hàng đầu về Chiến lược và Thương hiệu tại Việt Nam, BCSI không ngừng thúc đẩy, kết nối các đối tác Quốc tế ở khắp các châu lục trên thế giới.
Trở lại đầu trang