<a href="/su-kien/li-ch-su-kie-n" title="Lịch sự kiện" rel="dofollow">Lịch sự kiện</a>
Ngày 12/11/2019, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) dự ...
 Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng đầu năm tăng 6,98%, cao nhất 9 năm qua. Tốc độ này được đánh giá là "kỳ tích" trong bối cảnh nền kinh tế có độ mở cao, thương mại quốc tế phức tạp và tăng trưởng nhiều nước trong khu vực xuống thấp.Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ...
> View More

Hội thảo Doanh nghiệp, Doanh nhân 4.0
Hội thảo Doanh nghiệp, Doanh nhân 4.0
Chương trình có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu đại diện cho các cơ quan trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cơ quan truyền thông báo chí.
Trở lại đầu trang