Open Banking – Nhân tố thay đổi cuộc chơi ngành Ngân hàng

Giới thiệu

Bài phát biểu của ông Hoàng Nguyên Vân - Phó Viện trưởng Viện Sáng tạo và chuyển đổi số về vấn đề "Open Banking – Nhân tố thay đổi cuộc chơi ngành Ngân hàngtại Diễn đàn Tương lai chiến lược Ngân hàng số tại Việt Nam được tổ chức sáng ngày 25/03/2021 tại Hà Nội.

Trở lại đầu trang