Diễn đàn: Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam 2109

Diễn đàn: Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam 2109

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì với sự phối hợp của Bộ Công Thương, sự đồng hành của Tổ chức tài chính quốc tế IFC, Nhóm Ngân hàng Thế giới, Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam năm 2019”


Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã đánh giá, trong năm 2018 ngành nông nghiệp đã vượt qua cac khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra như: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 3,76%, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,86% (trong đó nông nghiệp tăng 2,91%, lâm nghiệp tăng 6,09%, thủy sản tăng 6,5%), kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 40,02 tỷ USD với thặng dư thương mại khoảng 8,72 tỷ USD.

Xem thêm thông tin chi tiết về Diễn đàn:

http://www.sggp.org.vn/nong-nghiep-viet-nam-doi-mat-5-thach-thuc-nam-2019-579204.html

https://tinnhanhchungkhoan.vn/thuong-truong/doanh-nghiep-kien-nghi-thao-go-kho-khan-cho-che-bien-va-tieu-thu-nong-san-259015.html

https://congthuong.vn/thuc-day-san-xuat-gan-voi-xuat-khau-nong-san-116554.html

http://dangcongsan.vn/preview/newid/515240.html

http://tcdn.vn/thuc-day-san-xuat-gan-voi-tieu-thu-nong-san-doi-moi-phuong-thuc-san-xuat-cach-tiep-can-thi-truong-6593.htm

https://nongnghiep.vn/thuc-day-san-xuat-gan-voi-tieu-thu-nong-san-post237693.html

http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/38994202-thuc-day-san-xuat-gan-voi-tieu-thu-nong-san-viet-nam-nam-2019.html

http://thanhnienviet.vn/2019/03/05/dien-dan-thuc-day-san-xuat-gan-voi-tieu-thu-nong-san-viet-nam-2019

http://vietnamhoinhap.vn/article/tiep-tuc-day-manh-tieu-thu-nong-san-tai-thi-truong-noi-dia---n-17995

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/928449/thuc-day-san-xuat-nong-san-gan-voi-tieu-thu-

https://vov.vn/kinh-te/day-manh-tieu-thu-nong-san-tai-thi-truong-noi-dia-882435.vov

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zQ9NiGO-Js_ZkM8eV09OIZrSRvwFXUIv

http://vovworld.vn/vi-VN/tieu-diem/day-manh-tieu-thu-nong-san-tai-thi-truong-noi-dia-729127.vov

http://gialaitv.vn/tin-tuc/kinh-te/day-manh-tieu-thu-nong-san-tai-thi-truong-noi-dia/

https://youtu.be/CDUXxZu8ER0

https://vtv.vn/kinh-te/2019-nam-kho-khan-voi-san-xuat-va-tieu-thu-nong-san-201903051514167.htm

https://www.youtube.com/watch?v=053xco97m9I

Trở lại đầu trang