<a href="/tin-tuc/bao-chi-voi-bcsi" title="Báo chí với BCSI" rel="dofollow">Báo chí với BCSI</a>
Nhằm tập trung định hướng xây dựng thương hiệu và đưa ra các giải pháp để thúc ...
Hiện nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao, thương mại với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương có quy mô lớn, dẫn đến nhu cầu gây dựng thương mại quốc gia của các tổ chức tài chính ngân hàng để vươn ra khỏi lãnh thổ, mở rộng phạm vi hoạt động và tạo dựng ...
> View More

Trở lại đầu trang