Thư mời tài trợ: Hội thảo "TĂNG TRƯỞNG XANH: Tái cấu trúc doanh nghiệp thời COVID"

Thư mời tài trợ: Hội thảo "TĂNG TRƯỞNG XANH: Tái cấu trúc doanh nghiệp thời COVID"


Một trong những vấn đề bức thiết đặt ra là DN cần phải thực hiện một cuộc tái cấu trúc, từ chiến lược, tài chính, nhân sự, hệ thống quản lý đến văn hóa Doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) phối hợp với trường Đại học Điện lực, Đại Học Kinh tế - Đại học Quốc Gia, Đại học Thương Mại,  Đại học Quy Nhơn  tăng cường mạng lưới về nghiên cứu và ứng dụng giữa các nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn tổ chức chương trình Hội Thảo: “TĂNG TRƯỞNG XANH:  Tái cấu trúc doanh nghiệp thời Covid”

- Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn – TP Quy Nhơn

- Thời gian: 7:30 – 11:30 thứ 7 ngày 10/10/2020

Tải hồ sơ tài trợ tại đây.

 

Trở lại đầu trang