Kinh tế năng lượng và những triển vọng

Kinh tế năng lượng và những triển vọng

Hội thảo “Kinh tế năng lượng và triển vọng” là cơ hội để các nhà quản lý, các bộ, ngành, các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng năng lượng trong sản xuất kinh doanh và mở rộng hợp tác để đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững. 


Sáng ngày 14/12/2017, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, Hiệp hội Năng lượng, Hiệp hội Tiết kiệm năng lượng Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo “Kinh tế năng lượng và triển vọng”.
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh DP)
Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai công tác nghiên cứu và tuyên truyền thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 - tại Quyết định số 185/QD-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và đưa ra đánh giá dựa trên góc nhìn thực tế về tầm ảnh hưởng của việc khai thác và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Hội thảo cũng là nơi trao đổi và thảo luận về các chính sách, các vấn đề về tầm nhìn quốc gia về sử dụng năng lượng và các giải pháp cho Việt Nam đạt được sự phát triển bền vững; đồng thời nâng cao nhận thức sử dụng tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp trong nỗ lực phát triển kinh doanh gắn với việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế năng lượng, từ đó huy động tốt hơn các nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển năng lượng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Hình thành và đưa vào hoạt động có hiệu quả mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh hướng tới nền kinh tế phát triển bền vững.

Theo báo cáo tại hội thảo cho biết: Nhu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng, đòi hỏi các chủ thể phát triển năng lượng cũng phải thay đổi tư duy về thể chế để phát triển. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng về năng lượng và tôi kỳ vọng cuộc hội thảo hôm nay sẽ mang lại những giá trị nhất định, hiệu quả.

Hiện nay, xu hướng phát triển mạnh trong năng lượng thế giới là phát triển năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường. Năng lượng tái tạo cung cấp khoảng 19,3% tổng tiêu thụ năng lượng toàn thế giới vào năm 2015. Năng lượng tái tạo có vai trò rất quan trọng và cần thiết phải phát triển nguồn năng lượng này.

Theo Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng nhu cầu năng lượng sơ cấp năm 2015 đạt khoảng 31,8%; khoảng 32,3% vào năm 2030 và đạt khoảng 44,0% vào năm 2050. Cũng theo Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam, phát triển năng lượng tái tạo góp phần giảm nhẹ phát thải nhà kính trong hoạt động năng lượng so với phương án phát triển bình thường: khoảng 5% vào năm 2020; khoảng 25% vào năm 2030 và khoảng 45% vào năm 2050.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận được những vấn đề liên quan đến kinh tế năng lượng, các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội dựa trên nghiên cứu, phát triển sử dụng năng lượng hiệu quả, tăng cường nguồn năng lượng tái tạo cho tương lai bền vững và giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến./.

Theo Tuyên giáo

Trở lại đầu trang