<a href="/tin-tuc/the-gioi" title="Thế giới" rel="dofollow">Thế giới</a>
Gần đây, không ít doanh nghiệp Việt đã bắt tay vào việc xây dựng chuỗi cung ứng ...
Mối đe dọa trước những biến động, gián đoạn tiếp diễn trong chuỗi cung ứng đang đòi hỏi doanh nghiệp Việt cần chủ động linh hoạt thích ứng tốt hơn trong năm 2024. Đặc biệt, theo dõi sát tình hình, đa dạng phương thức vận chuyển, xây dựng mạng lưới cung ứng rộng khắp, cấp thiết xây dựng kế hoạch dự phòng, hoạch định chiến lược theo kịch bản cụ thể. ...
> View More

Kinh tế 2021: Phục hồi và trắc trở
Kinh tế 2021: Phục hồi và trắc trở
Tiến trình phục hồi của các nước phụ thuộc nhiều vào tình hình dịch và mức độ khống chế dịch, hiệu lực các chính sách hỗ trợ của chính phủ, và việc tận dụng sự gia tăng trở lại của thương mại và đầu ...
Trở lại đầu trang